Cara Pengiraan Merit UPU 2022 Lepasan SPM/ Setaraf

Cara Pengiraan Merit UPU 2022 Lepasan SPM/ Setaraf|APAKAH syarat kemasukan ke Universiti Awam (UA) bagi tahun 2022? Panduan buat lepasan SPM/ Setaraf yang berminat melanjutkan pengajian ke Universiti Awam/ Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) ambilan 2022. Berikut dikongsikan Cara Pengiraan Merit UPU 2022 bagi lepasan SPM/ setaraf buat panduan pelajar.

Cara Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM/ Setaraf

Sedia maklum, kemasukan pelajar ke Universiti Awam bagi lepasan SPM/ setaraf adalah berdasarkan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum. Sehubungan itu, KPT menggunakan kaedah pengiraan markah merit terkini.

Cara Pengiraan Merit UPU 2022 Lepasan SPM/ Setaraf

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan contoh pengiraan merit UPU bagi lepasan SPM/ setaraf:

Kriteria Pemilihan Kemasukan Universiti Awam

Berikut adalah kriteria pemilihan kemasukan ke Universiti Awam dan Politeknik Premier untuk program lepasan SPM:

1. Pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM dan pencapaian dalam aktiviti kokurikulum

2. Kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian dipohon

3. Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan

4. Lulus temuduga/ ujian bagi program bertemuduga/ ujian

5. Program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan

6. Memenuhi syarat khas seperti ditetapkan oleh UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA

Proses Penentuan Aliran SPM

Kaedah penentuan aliran sains adalah dengan menggunapakai 4 daripada 5 matapelajaran utama seperti berikut:

Cara Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM/ Setaraf

Bagi pemohon yang tidak tersenarai dalam komponen aliran sains sama ada pemohon di kategori SPM/ Setaraf atau STPM/ Setaraf secara automatiknya diklasifikasikan ke aliran sastera. Aliran sastera adalah berdasarkan subjek berikut :

◾Bahasa Malaysia
◾Matematik
◾Sains
◾Sejarah
◾Pengajian Islam/ Pendidikan Al-Quran dan As-Sunah/ Pendidikan Syariah Islamiah/ pengetahuan Moral

Cara Pengiraan Merit Lepasan SPM/ Setaraf 2021

◾UA & Politeknik Premier: 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum

◾Politeknik Konvensional/ Metro, Kolej Komuniti dan ILKA: 75% markah akademik, 10% markah kokurikulum dan 15% Status Sosial Ekonomi (SES)

Pengiraan Merit Aliran Sains

◾90 markah daripada 5 mata pelajaran berikut:
- Matematik
- Matematik Tambahan
- Fizik
- Kimia
- Biologi atau salah satu dari mata pelajaran berikut:
Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Reka Cipta / Lukisan Kejuruteraan / Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Pertanian/ Pengajian Agro Teknologi /Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi Asas / Pengetahuan Sains Sukan.
◾30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik SPM lain yang diambil.

Contoh Langkah Pengiraan Merit

Langkah Pertama
Andaikan keputusan peperiksaan pemohon aliran sains yang mengambil 9 mata pelajaran:

◾Bahasa Melayu A+
◾Bahasa Inggeris A+
◾Pendidikan Islam A+
◾Sejarah A+
◾Matematik A+
◾Matematik Tambahan A
◾Fizik A-
◾Kimia A
◾Biologi A

Langkah Kedua
Kira markah akademik untuk 5 mata pelajaran utama (Aliran Sains):

◾Matematik A+ = 18
◾Matematik Tambahan A = 16
◾Fizik A- = 14
◾Kimia A = 16
◾Biologi A- = 14
JUMLAH 78

Langkah Ketiga
Kira markah akademik bagi 3 mata pelajaran terbaik SPM lain yang diambil:

◾Bahasa Melayu A+ = 18
◾Bahasa Inggeris A+ = 18
◾Pendidikan Islam A+ = 18
JUMLAH 54

Langkah Keempat
Campur markah keseluruhan seperti berikut :

◾Markah Akademik = Markah Mata ◾Pelajaran + Markah Mata Pelajaran Utama Aliran Terbaik
◾Markah Mata Pelajaran Utama Aliran = (78 x 90)/90 = 78
◾Markah Mata Pelajaran Terbaik = (54 x 30)/54 = 30
◾Jumlah Markah Akademik = (Markah MP Utama Aliran + Markah MP Terbaik) 120 x 90 = (78 + 30)/120 x 90 = 81

Pengiraan Merit Aliran Sastera

Kaedah Pengiraan Markah Akademik Aliran Sastera adalah seperti berikut :

◾90 markah dari 5 mata pelajaran berikut:
- Bahasa Melayu
- Matematik
- Sains
- Sejarah
- Pendidikan Islam / Pendidikan Al–Quran dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pengetahuan Moral
◾30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik yang lain.

Contoh Langkah Pengiraan Merit

Langkah Pertama
Andaikan keputusan peperiksaan pemohon aliran sastera yang mengambil 9 mata pelajaran:

◾Bahasa Melayu (A+)
◾Bahasa Inggeris (A+)
◾Pengetahuan Moral (B+)
◾Sejarah (C+)
◾Matematik (B)
◾Sains (B)
◾Perdagangan (C+)
◾Ekonomi Asas (C)
◾Ekonomi Rumah Tangga (A)

Langkah Kedua
Kira markah akademik untuk 5 mata pelajaran utama (Aliran Sastera):

◾Bahasa Melayu A+ = 18
◾Matematik B = 10
◾Sains B = 10
◾Sejarah C+ = 8
◾Pengetahuan Moral B+ = 12
 JUMLAH 58

Langkah Ketiga
Kira markah akademik bagi 3 mata pelajaran terbaik SPM lain yang diambil (Aliran Sastera):

◾Bahasa Inggeris A+ = 18
◾Ekonomi Rumah Tangga A = 16
◾Sejarah C+ = 8
JUMLAH 42

Langkah Keempat
Campur markah keseluruhan seperti berikut :

◾Markah Akademik = Markah Mata Pelajaran + Markah Mata Pelajaran Utama Aliran Terbaik
◾Markah Mata Pelajaran Utama Aliran = (58 x 90)/90 = 58
◾Markah Mata Pelajaran Terbaik = (42 x 30)/54 = 23.3
◾Jumlah Markah Akademik
= (Markah MP Utama Aliran + Markah MP Terbaik)/120 x 90
= (58 + 23.3)/120 x 90 = 60.9

Semoga perkongsian Cara Pengiraan Merit UPU 2022 Lepasan SPM/ Setaraf ini dijadikan rujukan buat anda semua!

No comments

Powered by Blogger.