Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 (TERKINI)

Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 (TERKINI)|ADAKAH anda calon Program Matrikulasi KPM bagi tahun 2020? Perhatian buat calon yang ingin ketahui cara pengiraan pointer Program Matrikulasi tahun 2020 berdasarkan Sistem Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Sistem Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK). Berikut dikongsikan Cara Pengiraan Pointer Matrikulasi tahun 2020 buat rujukan pelajar.

Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 (TERKINI)

Sedia maklum, pencapaian akademik pelajar dinilai berdasarkan kaedah seperti Penilaian Berterusan (PB) dan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM). Sistem Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Sistem Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) digunakan bagi menentukan
pencapaian akademik pelajar.

Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 (TERKINI)

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan Cara Pengiraan Pointer Matrikulasi 2020 termasuk cara pengiraan, gred kertas dan wajaran dahulu:

Sistem Gred, Mata Nilaian Dan Purata Nilai Gred (PNG)

Keputusan akhir semua kursus pengkhususan dinyatakan dalam bentuk gred seperti dalam jadual ini. Gred C merupakan gred lulus minimum manakala gred C– sehingga F adalah gagal.

JADUAL 1

GRED           MATA NILAIAN          TARAF

A                            4.00
A–                          3.67                 Cemerlang
B+                          3.33

B                            3.00
B–                          2.67                   Kepujian

C+                          2.33
C                            2.00                     Lulus

C–                         1.67
D+                        1.33                     Gagal
D                          1.00
F                           0.00

JADUAL 2

Gred keputusan kursus wajib (English, Pendidikan Islam/ Moral, Pengajian Am/ Matrikulasi dan Kokurikulum) dinyatakan seperti dalam jadual ini.

          GRED             TARAF

            A               Cemerlang
            B                Kepujian
            C                   Baik
            D             Memuaskan
            F                 Gagal

Cara Pengiraan Pointer Matrikulasi 2020

Berikut dikongsikan senarai gred kertas, gred PNGS dan PNGK mengikut garis panduan:

PNGS dan PNGK dikira berdasarkan gred yang diperoleh daripada semua kursus pengkhususan. Gred yang diperoleh
diberikan mata nilaian seperti yang dinyatakan dalam Jadual 1 dan PNGS dan PNGK dikira mengikut kaedah berikut:

Mata = Kredit kursus x mata nilaian
PNGS = Jumlah mata/ Jumlah kredit bagi semester berkenaan
PNGK = Jumlah mata keseluruhan/ Jumlah kredit keseluruhan

Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 (TERKINI)

Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 (TERKINI)

Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 (TERKINI)

Semoga perkongsian Cara Kira Pointer Matrikulasi 2020 ini dijadikan rujukan buat anda semua!

No comments

Powered by Blogger.