Senarai Universiti Terbaik Malaysia 2020/2021 (QS Ranking)

Senarai Universiti Terbaik Malaysia 2020/2021 (QS Ranking)|APAKAH  kedudukan universiti terbaik Malaysia bagi tahun 2020/2021? Perhatian buat anda yang ingin ketahui senarai ranking Universiti Awam (UA) dan Universiti Swasta terbaik di Malaysia tahun 2020/2021. Berikut dikongsikan senarai 27 buah Universiti Awam & Swasta dari Malaysia tersenarai tahun 2020/2021 yang dikeluarkan oleh QS World University Rankings.

Senarai Universiti Terbaik Malaysia 2019/2020 (QS Ranking)

Menurut ranking yang diterbitkan oleh QS World University bagi negara Asia, terdapat 27 buah Universiti Awam termasuk Universiti Swasta di Malaysia telah berada dalam kedudukan yang menyenaraikan sebanyak 400 universiti terbaik. Manakala di peringkat dunia pula, sebanyak 7 buah Universiti Awam telah tersenarai dalam kedudukan yang menyenaraikan sebanyak 1000 universiti terbaik di dunia.

Senarai Universiti Terbaik Malaysia 2029/2021 (QS Ranking)

Berikut dikongsikan maklumat yang meliputi senarai 27 buah Universiti Awam & Swasta di Malaysia bagi tahun 2020/2021 yang dikeluarkan oleh QS World University Rankings:

Senarai Universiti Terbaik Malaysia 2020/2021

Universiti          Ranking  Ranking  Ranking
                            Malaysia   Asia   Dunia 2020
                                               2019       (2019)
Universiti
Malaya (UM)            1          18          70 (87)
Universiti Putra
Malaysia (UPM)       2          33        159 (202)
Universiti
Kebangsaan              3         34         160 (184)
Malaysia (UKM)
Universiti Sains
Malaysia (USM)        4         36         165 (207)
Universiti
Teknologi                   5         45         217 (228)
Malaysia (UTM)
UCSI University        6        103        442 (481)
Universiti
Teknologi                   7        117  482 (521-530)
Petronas (UTP)
Taylor's University   8        129         511-520
                                                              (601-650)
Management and     9        139       541-550 (-)
Science University
(MSU)
Universiti Utara
Malaysia (UUM)       10       157        591-609
International
Islamic University   11       177        651-700
Malaysia (IIUM)                                (651-700)
Universiti
Teknologi MARA      12       187       651-700
(UITM)                                                (751-800)
Universiti Malaysia
Pahang (UniMAP)    13       203       701-750 (-)
Sunway University  14       217       751-800 (-)
Universiti Malaysia
Pahang (UMP)           15       218      751-800 (-)
Multimedia
University (MMU)    16       246     801-1000 (-)
Universiti Malaysia
Sarawak (UNIMAS)  17       266    801-1000 (-)
Universiti Tenaga
Nasional (UNITEN)  18        267   801-1000 (-)
Universiti Tunku
Abdul Rahman         19        268   801-1000 (-)
Universiti Malaysia
Sabah (UMS)             20        274   801-1000 (-)

Info Penting:
*Senarai ranking universiti di Malaysia selepas nombor 20 akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Senarai Universiti Terbaik Malaysia 2019/2020 (QS Ranking)

Semoga perkongsian Senarai Universiti Terbaik Malaysia 2020/2021 (QS Ranking) ini dijadikan rujukan buat anda semua!

No comments

Powered by Blogger.