Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT 2024 Online (Semakan Keputusan)

Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT 2024 Online (Semakan Keputusan)|BILAKAH tarikh permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT tahun 2024 bakal dibuka? Perhatian buat anda yang sedang atau ingin melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah Pertama, Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran (PhD) ambilan tahun 2024. Untuk makluman anda, permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT 2024 boleh dibuat secara online mulai 20 Mac 2024 hingga tarikh tutup 19 April 2024 menerusi laman sesawang di https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrainSc.

Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT 2019 Online

Sedia maklum, Biasiswa MyBrainSc terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama dan Pasca Ijazah secara sepenuh masa dalam bidang sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik di Universiti Awam (UA), Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan universiti terkemuka luar negara. Program ini merupakan salah satu agenda Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk mencapai matlamat Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) dan menghasilkan saintis-saintis muda yang berani menyahut cabaran serta menghasilkan cendekiawan yang bertaraf dunia dan akhirnya diiktiraf sebagai Nobel Laureate.

Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT 2024 Online (Semakan Keputusan)

Berikut dikongsikan maklumat meliputi tarikh dan aplikasi permohonan Biasiswa MyBrainSc serta syarat kelayakan permohonan dan semakan keputusan;

Tarikh Penting Permohonan Biasiswa MyBrainSc 2024

◾Tarikh Dibuka: 20 Mac 2024
◾Tarikh Ditutup: 19 April 2024
◾Aplikasi Permohonan:
KLIK 👉 https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrainSc/

Cara Permohonan Biasiswa MyBrainSc 2024 Online

1.Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT boleh dibuat secara dalam talian (online) melalui Portal KPT di https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrainSc/.

2. Permohonan perlu dibuat secara dalam talian sepenuhnya dengan klik menu "LOG MASUK" dan mendaftar sebagai pengguna sistem. Permohonan secara manual tidak akan diproses.

3. Pemohon hendaklah memastikan rancangan penyelidikan (proposal) telah dipersetujui dan disahkan oleh penyelia/bakal penyelia bagi peringkat pengajian Sarjana dan PhD.

4. Semua dokumen sokongan yang disertakan perlu diimbas (scan) dari dokumen asal dan disimpan dalam format imej (JPEG) atau PDF dan perlu dimuatnaik (upload) dalam sistem permohonan atas talian ini. Dokumen yang diambil (capture) menggunakan kamera tidak akan diterima.

5. Klik sini untuk panduan mengimbas dokumen sokongan.

6. Klik sini untuk panduan menukar format dokumen softcopy ke format PDF.

7. Jika tiada dokumen asal, pelajar boleh mengimbas dari dokumen salinan photostat tetapi dokumen tersebut perlu diakui sah oleh pegawai Kerajaan / badan berkanun dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 dan ke atas)/ Penggawa/ Ketua Kampung/ Ketua Masyarakat.

Syarat Kelayakan Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT 2024

A. IJAZAH PERTAMA

- Calon adalah warganegara Malaysia;
- Umur tidak melebihi 21 tahun pada tahun permohonan;
- Calon memperolehi sekurang-kurangnya PNGK 3.60 dan ke atas di peringkat Asasi Sains/ Matrikulasi/ STPM/ Diploma, Skala 1180/1600 untuk semua ujian dalam SAT, 40/45 dalam International Baccalaureate (IB) dan 4A dalam A Level;
- Pelajar-pelajar yang berada di semester akhir di peringkat Asassi Sains/ Matrikulasi/ STPM/ Diploma, Skala 1180/ 1600 untuk semua ujian dalam SAT, 40/45 IB Diploma dan A-Level; dan
- Pelajar belum lagi menerima menerima sebarang biasiswa/ tajaan/ ikatan perjanjian dari mana-mana penaja.

B. IJAZAH SARJANA

- Calon adalah warganegara Malaysia;
- Umur tidak melebihi 28 tahun pada tahun permohonan;
- Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Ijazah Pertama dalam bidang sains tulen iaitu mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.75 ke atas atau Kelas Pertama dan mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan penuh;
- Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;
- Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya di tawarkan biasiswa ini;
- Mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan dan sepenuh masa;
- Calon sedang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau luar negara berdasarkan senarai universiti yang telah ditetapkan oleh Kementerian;dan
- Mempunyai baki tempoh pengajian sekurang-kurangnya 12 bulan pada Semester 1, Sesi 2024/2025 bagi pemohon yang sedang mengikuti pengajian Sarjana.

C. IJAZAH KEDOKTORAN (PHD)

- Calon adalah warganegara Malaysia;
- Umur tidak melebihi 35 tahun pada tahun permohonan;
- Calon telah mendapat keputusan cemerlang di peringkat Sarjana dan sekurang-kurangnya PNGK 3.75 di peringkat Ijazah Pertama dan ke atas atau Kelas Pertama atau setara dengannya dalam bidang sains tulen;
- Calon tidak mempunyai sebarang ikatan kontrak dari mana-mana penaja semasa di peringkat pengajian terdahulu atau pihak penaja bersedia melepaskan ikatan kontrak jika ditawarkan biasiswa ini;
- Calon yang sedang berkhidmat di mana-mana sektor awam atau swasta dan bersedia untuk melepaskan jawatan sekiranya ditawarkan biasiswa ini;
- Calon yang sedang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana akan dipertimbangkan namun mod pengajian mestilah dalam mod penyelidikan dan sepenuh masa;
- Calon yang sedang mengikuti pengajian Ph.D atau telah mendapat tempat mengikuti pengajian dalam bidang sains tulen sama ada di dalam negara atau luar negara akan dipertimbangkan berdasarkan senarai universiti yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
- Mempunyai baki tempoh pengajian sekurang-kurangnya 12 bulan pada Semester 1, Sesi 2024/2025 bagi pemohon yang sedang mengikuti pengajian Ph.D.

Senarai Dokumen Sokongan Yang Diperlukan

Dokumen sokongan yang perlu dimuat naik adalah seperti berikut:

A. PERMOHONAN PERINGKAT IJAZAH PERTAMA

- Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang);
- Gambar berukuran passport;
- Slip Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
- Transkrip penuh Asasi/ Matrikulasi/ STPM/ IB/ A-level/ Diploma/ SAT;
- Surat Tawaran Universiti (jika ada);dan
Borang Pengistiharan Pendapatan Bapa/ Penjaga/ Pasangan.

B. PERMOHONAN PERINGKAT IJAZAH SARJANA

- Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang);
- Gambar berukuran passport;
- Slip Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
- Transkrip penuh Ijazah Pertama;
- Kertas cadangan penyelidikan (proposal) yang telah disahkan oleh penyelia;dan
- Surat Tawaran Universiti (jika ada);dan
Borang Pengistiharan Pendapatan Bapa/ Penjaga/ Pasangan.

C. PERMOHONAN IJAZAH KEDOKTORAN (PHD)

- Kad Pengenalan Pemohon (depan dan belakang);
- Gambar berukuran passport;
- Slip Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM);
- Transkrip penuh Ijazah Pertama;
- Skrol Ijazah Sarjana;
- Kertas cadangan penyelidikan (proposal) yang telah disahkan oleh penyelia;
- Surat Tawaran Universiti (jika ada);dan
- Walau bagaimanapun, sekiranya transkrip pemohon dari universiti luar negara tidak menggunakan PNGK, pemohon perlu mengemukakan dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh alma mater pemohon yang
menerangkan gred universiti dan dokumen ini mestilah disahkan;dan
- Borang Pengistiharan Pendapatan Bapa/ Penjaga/ Pasangan.

Bidang Pengajian

◾Fizik
◾Biologi
◾Kimia
◾Matematik

Semakan Keputusan Biasiswa MyBrainSc 2024 Online

*Akan dikemaskini

Permohonan Biasiswa MyBrainSc KPT 2024 Online (Semakan Keputusan)

Cara Hubungi

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkaitan Biasiswa MyBrainSc, sila hubungi di:

Bahagian Biasiswa
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5
Kompleks Kerajaan Persekutuan
62200 PUTRAJAYA
(u.p: Unit SLAB/SLAI)

No. Telefon: 03 - 8888 1616 (Hotline Bahagian Biasiswa)
Emel: mybrainsc@mohe.gov.my

Selamat membuat permohonan Biasiswa MyBrainSc tahun 2024 secara online!

No comments

Powered by Blogger.