Contoh Soalan MUET 2024 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Contoh Soalan MUET 2024 (Listening, Speaking, Reading & Writing)|APAKAH format dan contoh soalan Ujian MUET terkini bagi tahun 2024? Perhatian buat anda calon yang ingin ketahui format dan contoh soalan Ujian MUET (listening, speaking, reading dan writing) terkini tahun 2024. Berikut dikongsikan Format dan Contoh Soalan MUET 2024 Terkini buat rujukan anda.

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Sedia maklum, Malaysian University English Test atau lebih dikenali sebagai singkatan (MUET) mula diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Malaysia pada tahun 1999 dan peperiksaan ini dikendalikan oleh Malaysian Examinations Council atau Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Tujuan Ujian MUET ini diperkenalkan bagi mengukur tahap penguasaan Bahasa Inggeris calon-calon institusi pengajian tinggi dan juga buat mereka yang bercadang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi di Malaysia.


Contoh Soalan MUET 2024 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan format terkini MUET beserta contoh soalan dan jawapan bagi calon yang bakal menduduki Ujian MUET:


Format Ujian MUET 2024 Terkini

1. Kertas yang ditawarkan dalam Ujian MUET meliputi empat komponen seperti berikut:

   Kod Kertas Nama Kertas

      800/1          Listening (50 minit)

      800/2  Speaking (30 minit)

      800/3               Reading (75 minit)

      800/4               Writing (75 minit)

2. Pemarkahan MUET adalah ditetapkan mengikut Band seperti berikut:

Band 6 : 260 - 300 markah

Band 5 : 220 - 259 markah

Band 4 : 180 - 219 markah

Band 3 : 140 - 179 markah

Band 2 : 100 - 139 markah

Band 1 : 100 dan ke bawah


Kadar Bayaran Ujian MUET Tahun 2024

Kadar bayaran untuk menduduki Ujian MUET adalah seperti berikut:

A. Calon Warganegara

◾Yuran pendaftaran - RM 40.00

◾Yuran mata pelajaran - RM 60.00

◾Jumlah - RM 100.00

B. Calon Bukan Warganegara

◾Yuran pendaftaran - RM 120.00

◾Yuran mata pelajaran - RM 230.00

◾Jumlah - RM 350.00


Tips Menjawab Peperiksaan MUET

Terdapat beberapa tips bagi calon yang ingin menduduki peperiksaan MUET:

A. Listening

- Bagi peperiksaan listening, calon dinasihatkan untuk melatih kemahiran pendengaran menerusi televisyen atau mendengar radio berbahasa Inggeris.

- Teknik ini mampu meningkatkan keupayaan calon untuk mendengar dan memahami sebutan dan perkataan yang disebut ketika peperiksaan dijalankan.

B. Speaking

- Calon mestilah kerap bercakap dan menggunakan Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya sebulan sebelum peperiksaan dijalankan.

C. Writing

- Tips untuk ujian writing ialah calon menjawab contoh-contoh soalan MUET yang lepas mengikut waktu dan masa yang ditetapkan di dalam peperiksaan.

D. Reading

- Untuk menghadapi Ujian Writing ini, calon mestilah membaca sekurang-kurangnya 1 jam sehari bacaan yang mempunyai unsur Bahasa Inggeris.

- Calon boleh membaca daripada surat khabar, buku, majalah mahupun novel untuk meningkatkan penguasaan pembacaan calon.


Contoh Soalan Ujian MUET Terkini

Berikut dikongsikan Contoh Soalan Ujian MUET yang meliputi Ujian Listening, Speaking, Reading dan Writing:

A. Listening

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

B. Speaking

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

C. Reading

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

D. Writing

Contoh Soalan MUET 2023 (Listening, Speaking, Reading & Writing)

Artikel Berkaitan:


Maklumat Lanjut

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkaitan Ujian MUET, sila layari laman web MPM di pautan https://www.mpm.edu.my/

Semoga perkongsian Contoh Soalan dan Format MUET Terkini ini dijadikan rujukan buat anda semua. Semoga anda berjaya dalam peperiksaan MUET dengan cemerlang!

No comments

Powered by Blogger.