RPT 2020 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Matapelajaran)

RPT 2020 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Matapelajaran)|ADAKAH anda pelajar di Sekolah Rendah? Perhatian buat para pelajar Sekolah Rendah yang ingin ketahui Rancangan Pengajaran Tahunan yang dikenali sebagai RPT bagi semua matapelajaran tahun 2020. Berikut dikongsikan Contoh RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Semu Matapelajaran  tahun 2020 buat rujukan anda.

RPT 2020 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Matapelajaran)

Sedia maklum, Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) merupakan himpunan RPT yang dikumpulkan untuk kegunaan semua guru dalam menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan dan Rancangan Pengajaran Harian meliputi sekolah rendag dan sekolah menengah. Ia juga mengandungi isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM.

RPT 2020 Rancangan Pengajaran Tahunan (Semua Matapelajaran)

Berikut dikongsikan maklumat penting berkaitan RPT Rancangan Pengajaran Tahunan bagi semua mata pelajaran di Sekolah Rendah yang meliputi contoh, nota dan koleksi soalan RPT:

1. RPT BAHASA MELAYU 2020

RPT Bahasa Melayu Tahun 1 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 2 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 3 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 4 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 5 2020
RPT Bahasa Melayu Tahun 6 2020

2. RPT BAHASA INGGERIS 2020

RPT Bahasa Inggeris Tahun 1 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 2 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 3 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 4 2020
RPT Bahasa Inggeris Tahun 5 2020

3. RPT SAINS 2020

RPT Sains Tahun 1 2020
RPT Sains Tahun 2 2020
RPT Sains Tahun 3 2020
RPT Sains Tahun 4 2020
RPT Sains Tahun 5 2020
RPT Sains Tahun 6 2020

4. RPT MATEMATIK 2020

RPT Matematik Tahun 1 2020
RPT Matematik Tahun 2 2020
RPT Matematik Tahun 3 2020
RPT Matematik Tahun 4 2020
RPT Matematik Tahun 5 2020
RPT Matematik Tahun 6 2020

5. RPT PENDIDIKAN ISLAM 2020

RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Islam Tahun 6 2020

6. RPT BAHASA ARAB 2020

RPT Bahasa Arab Tahun 1 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 2 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 3 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 4 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 5 2020
RPT Bahasa Arab Tahun 6 2020

7. RPT PENDIDIKAN MORAL 2020

RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Moral Tahun 6 2020

8. RPT PENDIDIKAN KESENIAN 2020

RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Kesenian Tahun 6 2020

9. RPT PENDIDIKAN SEJARAH 2020

RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Sejarah Tahun 6 2020

10. RPT PENDIDIKAN MUZIK 2020

RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 6 2020

11. RPT PENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI 2020

RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 1 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 2 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 3 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 4 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 5 2020
RPT Pendidikan Agama Muzik Tahun 6 2020

Info Penting:
*Senarai nota RPT 2020 akan dikemaskini dari semasa ke semasa
*Anda boleh muat turun nota melalui LINK yang disediakan diatas

Semoga perkongsian RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Semua Matapelajaran ini dijadikan rujukan buat para pelajar!

No comments

Powered by Blogger.