Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2022

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2022|PANDUAN buat pelajar Tingkatan 3 tahun 2022 yang perlu menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 (Pelbagai Instrumen). Apakah tajuk kerja kursus Geografi PT3 bagi tahun 2022? Untuk makluman anda, calon PT3 tahun 2022 diberikan tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 yang berjudul *Akan dikemaskini mulai dari 8 Julai hingga 27 Julai 2018. Berikut dikongsikan Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2022 buat panduan anda.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018

Pelbagai instrumen adalah merupakan salah satu pentaksiran yang terdapat dalam peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).
Anda diingatkan menyiapkan hasil kerja tugasan secara individu dan tanpa ada unsur meniru.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2022

Berikut dikongsikan maklumat yang memaparkan contoh jawapan kerja kursus Geografi PT3 tahun 2022 termasuk tema kerja kursus:

Tarikh Kerja Kursus Geografi PT3 2022

2022: *Akan dikemaskini
2018: 8 Julai hingga 27 Julai 2018

Tajuk Tugasan Geografi PT3

Berikut adalah tajuk-tajuk tugasan Geografi PT3 dan contoh jawapan:

1. 2022: -
1. 2019: *Akan dikemaskini setelah soalan
    tugasan Geografi PT3 diumumkan
2. 2017: Kajian Peta
3. 2016: Kajian Kes Tentang Pengangkutan

Senarai Kandungan

BIL.     ISI KANDUNGAN     MUKA SURAT

1.    Penghargaan                                1
2.    Pendahuluan/Pengenalan         2
3.    Objektif Kajian                            3
4.    Kawasan Kajian                          4
5.    Kaedah Kajian                             5
6.    Dapatan Kajian                           6
7.    Rumusan                                      7
8.    Lampiran                                     8
9.    Rujukan                                        9

Info Penting:
*Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Semoga perkongsian Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 ini dijadikan panduan buat semua calon PT3 untuk menghasilkan laporan yang berkualiti!

No comments

Powered by Blogger.