Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2022 (Tema)

Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2022 (Tema)|PANDUAN buat calon yang bakal menduduki peperiksaan PT3 tahun 2022. Menerusi Jadual Peperiksaan PT3 2020, calon perlu menyiapkan tugasan Kerja Kursus Sejarah dari 2 hingga 25 Mei 2018. Pada tahun 2022, tajuk kerja kursus Sejarah PT3 adalah kajian tentang 'Akan dikemaskini'. Berikut dikongsikan Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2022 buat panduan pelajar.

Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2018 Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda

Diingatkan hasil kerja tugasan hendaklah dibuat secara individu dan bukannya secara berkumpulan.

Contoh Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2022 (Tema)

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan contoh kerja kursus Sejarah PT3 2022 yang memaparkan contoh jawapan dan tema kerja kursus:

Tarikh Kerja Kursus Sejarah PT3 2022

*Akan dikemaskini

Tajuk Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2022

2022: -
2018: Masyarakat Di Kawasan Tempat
           Tinggal Anda
2017: Satu Peristiwa Bersejarah di Tempat
           Tinggal Anda
2016: Bangunan Bersejarah

Tajuk Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2022

◾Anda dikehendaki untuk membuat kajian tentang masyarakat di kawasan tempat tinggal anda.

◾Hasilkan satu laporan tentang masyarakat setempat yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

◾Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

a) Tajuk Kajian
b) Nama Penulis
c) Isi Kandungan
◾Latar belakang tempat kajian
◾Pembentukan dan perkembangan masyarakat setempat
◾Kegiatan sosioekonomi masyarakat setempat
◾Menilai semangat perpaduan dalam  kalangan masyarakat setempat
◾Dengan merujuk kepada tempat tinggal anda, ulaskan penyataan berikut:
"tinggallah dengan baik antara satu dengan lain kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia ini"
d) Rumusan
e) Sumber Rujukan
f) Membentangkan Laporan Hasil Kajian

1.1 Tajuk Kajian/Butiran Penulis

Contoh:
MASYARAKAT DI KAWASAN HULU LANGAT, SELANGOR

Ditulis oleh:                            
Tingkatan:                          
No. Kad Pengenalan:                          
Angka Giliran:                             

1.2 Jadual Kerja/Senarai Semak

Bil    Perkara         Halaman   Tarikh   Tanda-
                                                                    tangan

1.1   Tajuk Kajian
1.2   Jadual Kerja
1.3   Objektif Kajian
1.4   Kaedah Kajian
2.1   Mengumpul
        Maklumat
3.1   Latar Belakang
        Tempat Kajian
3.2   Pembentukan dan
        Perkembangan
        Masyarakat Setempat
3.3   Kegiatan Sosioekonomi
        Masyarakat Setempat
3.4   Menilai Semangat
        Perpaduan Dalam
        Kalangan Masyarakat
        Setempat
3.5   Ulaskan Penyataan
3.6   Rumusan
3.7   Rujukan

Info Penting:
*Contoh jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Artikel berkaitan:

👉 Contoh Kerangka Kasar Sejarah PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Pengenalan Sejarah PT3

Semoga perkongsian Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2022 ini dijadikan panduan dan rujukan buat semua calon PT3!

1 comment:

Powered by Blogger.