Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini 2021

Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini 2021|ADAKAH anda berminat melanjutkan pengajian ke Tingkatan 6 (Form 6) tahun 2021? Apakah syarat terkini kemasukan ke Tingkatan 6? Panduan buat anda lepasan SPM yang ingin membuat kemasukan ke Form 6. Untuk makluman anda, permohonan UPU Online telah dibuka secara online mulai 5 Februari 2018 hingga 10 April 2018. Berikut dikongsikan syarat kemasukan Tingkatan 6 2021 buat rujukan pelajar.


Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini 2018

Sedia maklum, tawaran kemasukan ke Tingkatan 6 boleh disemak sekitar bulan April 2019. Pelajar tidak perlu membuat permohonan kerana pelajar yang berkelayakan dan melepasi syarat kemasukan akan ditawarkan secara automatik ke Tingkatan 6.

Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini 2021

Berikut dikongsikan maklumat berkaitan syarat kemasukan Tingkatan 6 terkini buat pelajar lepasan SPM:

Syarat Am Kemasukan Tingkatan 6

1. Berumur diantara 17 hingga 20 tahun
    pada 1 Januari tahun 2018
2. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
    dengan mendapat sekurang-kurangnya
    kepujian bagi mata pelajaran Bahasa
    Melayu

Syarat Khas Kemasukan Tingkatan 6

A. Jurusan Sains

◾Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

● Matematik/ Matematik Tambahan
● Fizik
● Kimia
● Biologi
● Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Teknologi Kejuruteraan/ Information And Communication Technology/ Pengajian Agroteknologi
● Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian

B. Jurusan Kemanusiaan

1. Sekolah Menengah Harian / Sekolah
    Menengah Teknik

◾Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

● Bahasa Melayu
● Bahasa Inggeris
● Kesusasteraan Melayu/ Literature in
   English
● Sejarah
● Geografi/ Pendidikan Seni Visual
● Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/
   Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/
   Tari
● Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
● Matematik/ Matematik Tambahan
● Prinsip Perakaunan
● Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
● Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata
   Pelajaran Vokasional (MPV)
● Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran
   dan Al-Sunnah/ Pendidikan Syariah
   Islamiah
● Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Arab/
   Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/
   English for Science and Technology
● Sains Pertanian/ Pengajian
   Keusahawanan/ Perdagangan/ Ekonomi/
   Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/
   Pengetahuan Sains Sukan

2. Sekolah Menengah Agama

a) Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
    (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama
    Bantuan Kerajaan (SABK)

◾Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab.
◾Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

i. Bahasa Melayu
ii. Bahasa Inggeris
iii. Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
iv. Sejarah
V. Geografi/ Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
Vi. Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
Vii. Matematik/ Matematik Tambahan
Viii. Prinsip Perakaunan
viiii. Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
x. Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
xi. Tasawwur Islam / Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
xii. Pendidikan Syariah Islamiah
xiii. Bahasa Arab
xiiii. Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

Cara Pengiraan Gred Kemasukan Tingkatan 6

GRED    NILAI GRED PURATA      TAHAP
               KESELURUHAN (GPK)

A+                         1         Cemerlang Tertinggi
A                           1         Cemerlang Tinggi
A-                          2         Cemerlang
B+                         3         Kepujian Tertinggi
B                           4         Kepujian Tinggi
C+                         5         Kepujian Atas
C                           6         Kepujian
D                           7         Lulus Atas
E                           8         Lulus
G                           9         Gagal

Semoga perkongsian Syarat Kemasukan Tingkatan 6 Terkini 2021 ini dijadikan panduan buat pelajar lepasan SPM yang berminat memasuki Tingkatan 6!

No comments

Powered by Blogger.