Senarai Alamat Universiti Awam di Malaysia 2020

Senarai Alamat Universiti Awam di Malaysia 2020|ADAKAH anda berminat menyambung pengajian ke Universiti Awam (UA) dan IPTA di Malaysia? Menurut sumber Portal Rasmi Bahagian Kemasukan Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pendidikan Tinggi, terdapat 20 buah Universiti Awam di seluruh Malaysia. Untuk makluman anda, permohonan UPU Online ambilan 2020/2021 akan dibuka secara online pada bulan Mac 2020 menerusi Portal Rasmi UPU Online. Berikut dikongsikan Senarai Universiti Awam di Malaysia buat rujukan anda.

Artikel berkaitan:
👉 Senarai Alamat Politeknik di Malaysia

Senarai Alamat Universiti Awam (UA) di Seluruh Malaysia

Senarai Alamat Universiti Awam di Malaysia 2020

Berikut dikongsikan maklumat penting mengenai senarai Universiti Awam di Malaysia beserta nama, alamat, No. Tel dan cara hubungi/laman web:

Senarai Universiti Awam Di Malaysia Terkini

1) Universiti Penyelidikan

◾Universiti Malaya (UM)
◾Universiti Sains Malaysia (USM)
◾Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
◾Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
◾Universiti Putra Malaysia (UPM)

2) Universiti Komprehensif

◾Universiti Teknologi MARA (UiTM)
◾Universiti Malaysia Sabah (UMS)
◾Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
◾Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
     (UIAM)

3) Universiti Berfokus

◾Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
◾Universiti Utara Malaysia (UUM)
◾Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
     (UTHM)
◾Universiti Teknikal Malaysia Melaka
     (UTeM)
◾Universiti Malaysia Pahang (UMP)
◾Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
◾Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
◾Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
◾Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
◾Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
    (UPNM)
◾Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Senarai Alamat Universiti Awam (UA) Terkini

1) Universiti Teknologi MARA (UiTM)

PENGARAH
BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR
BANGUNAN INOVASI
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
40450 SHAH ALAM
SELANGOR
Tel: 0355443195/ 0355443198/ 0355442798
Faks: 0355438534
Emel: bpp@salam.uitm.edu.my
Web: www.uitm.edu.my

2) Universiti Teknikal Malaysia Melaka
    (UTeM)

PENDAFTAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
HANG TUAH JAYA
76100 DURIAN TUNGGAL
MELAKA
Tel: 063316086/ 063316078/ 063316077/ 063316073
Faks: 063316079
Emel: bpa@utem.edu.my
Web: www.utem.edu.my

3) Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK
BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
21030 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU
Tel: 096684532/ 096684219
Faks: 096684143
Emel: akademik@umt.edu.my
Web: www.umt.edu.my

4) Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

PENGARAH
BAHAGIAN REKRUTMEN DAN KEMASUKAN PELAJAR
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (A & A )
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
81310 JOHOR BAHRU
JOHOR
Tel: 075537645/ 075537573/ 075537795/ 075537809
Faks: 075537646
Emel: upa@utm.my
Web: www.utm.my

5) Universiti Putra Malaysia (UPM)

KETUA PENTADBIRAN AKADEMIK&ANTARABANGSA
BAHAGIAN KEMASUKAN
TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
SELANGOR
Tel: 1800 22 5587
Fax: +603 8948 7273
Email: marketing@upm.edu.my
Web: http://www.upm.edu.my

6) Universiti Malaya (UM)

KETUA PENOLONG PENDAFTAR KANAN
SEKSYEN KEMASUKAN & REKOD
BAHAGIAN AKADEMIK, JABATAN PENDAFTAR
BANGUNAN PEPERIKSAAN, UNIVERSITI MALAYA
50603 KUALA LUMPUR
Tel: +603-7967 3278 / 3440 / 3441 / 3502 / 3280
Fax: +603-7967 3449
Email: skr@um.edu.my
Web: https://www.um.edu.my

7) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

PENDAFTAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
JALAN SLIM
35900 TANJONG MALIM
PERAK
Tel: 054506932/ 054506929/ 054506930
Faks: 054582670
Emel: akademik@upsi.edu.my
Web: www.upsi.edu.my

8) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
    (UTHM)

TIMBALAN PENDAFTAR
PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PARIT RAJA
86400 BATU PAHAT
JOHOR
Tel: 074537690/ 074537375/ 074537689/ 074537685
Faks: 074536085
Emel: pa@uthm.edu.my
Web: www.uthm.edu.my

9) Universiti Sains Malaysia (USM)

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
[SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR]
ARAS 2 BANGUNAN CANSELORI, USM
11800 MINDEN
P.PINANG
Tel: 046533196/ 046535168
Faks: 046533328
Emel: admissions@usm.my
Web: www.usm.my

10) Universiti Utara Malaysia (UUM)

JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
UUM SINTOK
06010 SINTOK
KEDAH
Tel: 049283309/ 049283334/ 049283324/ 049283323
Faks: 049283305
Emel: heanet@uum.edu.my
Web: hea.uum.edu.my

11) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK
PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI
SELANGOR
Tel: 0389118463/ 0389118464/ 0389118465
Faks: 0389118471
Emel: akad@ukm.edu.my
Web: www.ukm.my

12) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

PENDAFTAR
BAHAGIAN PENGAJIAN PRASISWAZAH
ARAS G, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
94300 KOTA SAMARAHAN
SARAWAK
Tel: 082581166/ 082581056/ 082581063/ 082581165
Faks: 082581048
Emel: adminbpps@unimas.my
Web: www.unimas.my

13) Universiti Malaysia Sabah (UMS)

BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
JALAN UMS
88400 KOTA KINABALU
SABAH
Tel: 088320213/ 088321259/ 088320053/ 088320701
Faks 088320090
Emel: pejakdmk@ums.edu.my
Web: www.ums.edu.my

14) Universiti Pertahanan Nasional
       Malaysia (UPNM)

KETUA PENOLONG PENDAFTAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
KEM SG BESI
57000 KUALA LUMPUR
W.P. KUALA LUMPUR
Tel: 0390513400/ 0390513453/ 0390514602
Faks: 0390562511
Emel: akademik_bpa@upnm.edu.my
Web: www.upnm.edu.my

15) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

KETUA
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
KAMPUS GONG BADAK
21300 KUALA NERUS
TERENGGANU
Tel: 096687704/ 096687762/ 096687963/ 096688888
Faks; 096687843
Emel: bpa@unisza.edu.my
Web: www.unisza.edu.my/bpa

16) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

KETUA
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
BANDAR BARU NILAI
71800 NILAI
N.SEMBILAN
Tel: 067988144/ 067988331/ 067988102/ 067988103
Faks: 067986023
Emel: bpa@usim.edu.my
Web: www.usim.edu.my

17) Universiti Malaysia Pahang (UMP)

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA)
CANSELERI TUN ABDUL RAZAK
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
26600 PEKAN
PAHANG
Tel: 094245252/ 094245263/ 09424526/ 094245269
Faks: 094245262
Emel: bpa@ump.edu.my
Web: www.ump.edu.my

18) Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN,
KAMPUS BACHOK,
BEG BERKUNCI NO. 01,
16300 BACHOK
KELANTAN
Tel: 097797010/ 097797027/ 097797005
Faks: 097797002
Emel: akademik@umk.edu.my
Web: www.umk.edu.my

19) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
      (UIAM)

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK DAN
KEMASUKAN
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA
JALAN GOMBAK
53100 KUALA LUMPUR
W.P. KUALA LUMPUR
Tel: 0361964000/ 0361964040/ 0361964047/ 0361964048
Faks: 0361964724
Emel: admissions@iium.edu.my
Web: www.iium.edu.my

20) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR,
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK,
JABATAN PENDAFTAR, UNIMAP,
TKT. 3, BANGUNAN KWSP, JALAN BUKIT LAGI,
01000 KANGAR
PERLIS
Tel: 049798706/ 049797941/ 049797940
Faks: 049798703
Emel: kemasukan@unimap.edu.my
Web: www.unimap.edu.my


Senarai Alamat Universiti Awam (UA) di Seluruh Malaysia

Semoga perkongsian ini memudahkan anda membuat permohonan kemasukan ke Universiti Awam (UA)!

No comments

Powered by Blogger.